המוצרים האיכותיים של הידורית
מהדרים את השבת בבטחה

פטנט מקורי למיחם

עובר ממצב רתיחה למצב שבת אוטומטית

פיתוח חדשני לפלטה

משטח מזכוכית שחורה ומחוסמת

באישור מכון התקנים

המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי

מאושר לשימוש בשבת

ע״י מכון צומת - בכפוך להוראות המצורפות למוצר